στοιχεία επικοινωνίας


Γ. Λασσάνη 7 (κάθετος Μητροπόλεως 62)
54622 Θεσσαλονίκη
T: 2310 282270
F: 2310 234805
Ε: info@toergastiri.gr
Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Γιάννης Χριστόπουλος
Aρχιτέκτονας Α.Π.Θ.