Οι χώροι του Φροντιστηρίου

Το εργαστήρι διαθέτει σύγχρονους, ευχάριστους και πλήρως εξοπλισμένους χώρους που υποστηρίζουν κάθε προσπάθεια των μαθητών μας. Τα μαθήματα σχεδίου γίνονται σε ειδικά διαμορφωμένες και εξοπλισμένες αίθουσες ώστε να παρέχονται όλα τα εφόδια στον μαθητή για να αποδώσει τα μέγιστα. Το γραμμικό και το ελεύθερο σχέδιο διδάσκονται σε χώρους διαφορετικούς, προσαρμοσμένους στις ανάγκες και απαιτήσεις του κάθε μαθήματος σχεδίου. Τα καλύτερα σχέδια των μαθητών του φροντιστηρίου στο γραμμικό και στο ελεύθερο αναρτώνται στον τοίχο κάθε βδομάδα ως επιβράβευση και αναγνώριση της προσπάθειας τους στα μαθήματα στο σχέδιο. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς γίνεται μια έκθεση σχεδίων όπου διαλέγονται τα καλύτερα σχέδια στο γραμμικό και στο ελεύθερο από όλους τους τελειόφοιτους μαθητές του φροντιστηρίου μας για να τα εκθέσουν και να αποτελέσουν ένα δείγμα των γνώσεων, των δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους που με τη βοήθεια των δασκάλων τους ανέπτυξαν και καλλιέργησαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.