Μαθήματα Σχεδίου - γραμμικό ελεύθερο σχέδιο

"Το εργαστήρι" είναι ένα οργανωμένο φροντιστήριο που δουλεύει με μέθοδο και συνέπεια εδώ και 40 χρόνια, στη Θεσ/νίκη. Στο εργαστήρι διδάσκονται τα ειδικά μαθήματα γραμμικό σχέδιο και ελεύθερο σχέδιο και δίνεται μεγάλη σημασία στη λεπτομέρεια, γιατί μόνο η λεπτομέρεια οδηγεί στην ποιότητα. Στο εργαστήρι τονίζεται η διαφορά του «βλέπω» από το «κοιτάζω», του «κάνω» σχέδιο από το «μαθαίνω» σχέδιο. Στο εργαστήρι σχεδίου όλα γίνονται τεκμηριωμένα βάσει προγράμματος και μεθοδολογίας. Η ποιότητα της γνώσης που παίρνουν οι μαθητές του φροντιστηρίου και η δημιουργική συνεργασία τους με τους καθηγητές αντικατοπτρίζονται κάθε χρόνο με την επιτυχία τους στις πανελλαδικές εξετάσεις στο σχέδιο.

Το φροντιστήριο σχεδίου "το εργαστήρι" επί τέσσερεις και πλέον δεκαετίες έχει εξειδικευθεί στη διδαχή του ελεύθερου και γραμμικού σχεδίου για την αρχιτεκτονική σχολή.

Μέσα, λοιπόν, από τη μακροχρόνια πείρα του έχει διαμορφώσει το πρόγραμμα της ύλης και θεματολογίας του.

Γνωρίζει τι θα διδάξει στην αρχή και τι στο τέλος, κάθε θέμα εντάσσεται σε μια ενότητα και κάθε ενότητα συμπληρώνεται και ολοκληρώνεται από την επόμενη.

Με αυτή την οργάνωση στη ύλη του και στη θεματολογία του βοηθά τους μαθητές του. Οι μαθητές δέχονται τις νέες γνώσεις με μια σειρά, με μία μέθοδο, που τους βοηθά να τις κατανοήσουν και να τις αφομοιώσουν καλύτερα.

Η δοκιμασμένη μεθοδολογία, οι σύγχρονες τεχνικές και η εξατομικευμένη προσέγγιση που εφαρμόζονται σε κάθε μαθητή φέρνουν αποτελέσματα. Έτσι το σχέδιο, ένα άγνωστο πεδίο μέχρι πρότινος, γίνεται σιγά - σιγά κτήμα τους και μάλιστα αποτελεί και το διαβατήριο για την εισαγωγή τους σε μια από τις καλύτερες σχολές των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της χώρας μας, που είναι η Αρχιτεκτονική σχολή.

Η ποιότητα της γνώσης που παίρνουν οι μαθητές του φροντιστηρίου και η καλή συνεργασία τους με τους καθηγητές τους φαίνεται κάθε χρόνο με τους υψηλούς βαθμούς που παίρνουν στις πανελλαδικές εξετάσεις στο σχέδιο.