02
ΣΕΠΤ

Επάγγελμα αρχιτέκτονας μηχανικός

Ορισμός: Ο αρχιτέκτονας μηχανικός ασχολείται με τη μελέτη της αρχιτεκτονικής της κατοικίας, της πολεοδομίας και της χωροταξίας, με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και διαμόρφωση του χώρου μέσα στον οποίο ο άνθρωπος ζει, εργάζεται και κινείται.


Περιγραφή: Ο αρχιτέκτονας μηχανικός φροντίζει για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του χώρου με πρακτικές, χρήσιμες και αισθητικά ικανοποιητικές λύσεις.

Συγκεκριμένα, μελετά και σχεδιάζει την διαμόρφωση του εξωτερικού και του εσωτερικού των κτιρίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές, τους κανονισμούς και τη σχετική νομοθεσία. Συνεργάζεται με τον πολιτικό μηχανικό, τον τοπογράφο μηχανικό, τον μηχανολόγο μηχανικό και όλοι μαζί έχουν την ευθύνη για την κατασκευή μιας οικοδομής, επιβλέποντας την πορεία των οικοδομικών εργασιών από την αρχή ως την ολοκλήρωσή τους.

Οι αρχιτεκτονικές μελέτες εκτός από την κατοικία, επεκτείνονται και σε άλλες κατασκευές, όπως νοσοκομεία, σχολικά κτίρια, μουσεία, εκκλησιαστικά κτίρια, τουριστικές, βιομηχανικές, ψυχαγωγικές και αθλητικές εγκαταστάσεις, στην αναπαλαίωση παραδοσιακών κτιρίων και οικισμών. Ανάλογα με την ειδίκευσή του, ο αρχιτέκτονας μπορεί επίσης να ασχολείται με διάφορα έργα, όπως τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση εξωτερικών δημόσιων χώρων (πάρκα, πλατείες, πεζόδρομοι, παιδότοποι και άλλοι κοινόχρηστοι χώροι), τη διαμόρφωση και διακόσμηση εσωτερικών χώρων κατοικιών, καταστημάτων, επαγγελματικών χώρων, κλπ., τη συντήρηση και αναπαλαίωση διατηρητέων κτιρίων, τον πολεοδομικό σχεδιασμό και τις πολεοδομικές μελέτες. Ρυθμίζει και κατανέμει τις διάφορες εργασίες, που αφορούν την κατασκευή της κατοικίας, των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των χώρων αναψυχής, των πολιτιστικών κέντρων στο χώρο των οικισμών και των πόλεων. Συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες για το χωροταξικό σχεδιασμό και την κατανομή στον ευρύτερο περιφερειακό ή εθνικό χώρο των δραστηριοτήτων, που καθορίζονται από τα αναπτυξιακά προγράμματα: οικονομικά, οικιστικά, πολιτιστικά.


Εκπαίδευση: Για να γίνει κάποιος αρχιτέκτονας μηχανικός σπουδάζει στα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών των Πολυτεχνικών Σχολών.


Σπουδαιότητα: Το επάγγελμα του αρχιτέκτονα μηχανικού ταιριάζει σε ανθρώπους που έχουν κλίση στο σχέδιο, δημιουργική φαντασία, καλή αντίληψη του χώρου, των όγκων και των σχημάτων και αισθητική άποψη. Γενικά, στη δουλειά αυτή χρειάζονται γνώσεις γύρω από την τέχνη, ώστε να δίνονται λύσεις με καλλιτεχνική ευαισθησία. Στα προσόντα του αρχιτέκτονα μηχανικού συγκαταλέγονται μεταξύ άλλων η ικανότητα επικοινωνίας, η οργανωτική και συντονιστική ικανότητα, η μεθοδικότητα και η υπευθυνότητα. Ο αρχιτέκτονας μηχανικός, βρίσκεται σε συνεχή και καθημερινή επικοινωνία με τον πελάτη αλλά και τους υπόλοιπους επαγγελματίες της οικοδομής. Η προσαρμοστικότητα και το πνεύμα συνεργασίας είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για την πρόοδο και αποπεράτωση των εργασιών κάθε οικοδομικού έργου. Γι' αυτό, ο αρχιτέκτονας χρειάζεται να έχει ιδιαίτερα αναπτυγμένη την ικανότητα διαπραγμάτευσης με τον πελάτη, τους συνεργάτες του, τα συνεργεία και όλους όσους συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την κατασκευή μιας οικοδομής.


Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο αρχιτέκτονας μηχανικός μπορεί να εργασθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας σε δικό του τεχνικό γραφείο, σε τεχνικές και κατασκευαστικές εταιρίες, στα Υπουργεία Δημόσιων Έργων, Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος, Εσωτερικών, Εθνικής Οικονομίας, Συγκοινωνιών, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Γεωργίας και σε διάφορους Οργανισμούς (ΟΤΕ, ΟΣΕ, ΕΟΤ, ΟΣΚ, ΕΥΔΑΠ, ΔΕΠΟΣ, ΔΕΗ, ΑΟΕΚ), σε Τράπεζες, σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ως καθηγητής μετά από φοίτηση στην ΠΑΤΕΣ/ ΣΕΛΕΤΕ.


Επαγγελματικές συνθήκες: Ο αρχιτέκτονας μηχανικός για την εκπόνηση της μελέτης και τον σχεδιασμό ενός έργου, εργάζεται στο γραφείο του. Συχνά χρειάζεται να παρευρίσκεται στο χώρο κατασκευής του έργου (οικοδομή, εργοτάξιο, εσωτερικό κτιρίων) για αρκετές ώρες, προκειμένου να επιβλέπει και να ελέγχει την πορεία των εργασιών.


Γενικά σχόλια: Η δημιουργική φαντασία, η ικανότητα σύλληψης ιδεών, η πρωτοτυπία και η αισθητική αντίληψη του χώρου, είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον αρχιτέκτονα μηχανικό. Η εξέλιξη της τεχνολογίας έχει συμβάλλει σημαντικά στην πρόοδο του επαγγέλματος. Ο Η/Υ και τα σχεδιαστικά αρχιτεκτονικά προγράμματα που διατίθενται στην αγορά, έχουν γίνει χρήσιμα και απαραίτητα εργαλεία του αρχιτέκτονα μηχανικού και τον διευκολύνουν στο έργο του. Ο αρχιτέκτονας μηχανικός μπορεί να επιλέξει να δραστηριοποιηθεί σε μια από τις πολλές εξειδικεύσεις που του προσφέρονται, ανάλογα με τον τομέα ενδιαφέροντός του.

19
ΙΟΥΝ

Οδηγίες για τις Εξετάσεις στο γραμμικό σχέδιο

• Λεπτομερής ανάγνωση της εκφώνησης του θέματος. Οι πληροφορίες που θα αναφέρονται είναι άκρως ουσιαστικές για τον σχεδιασμό του θέματος.

• Σωστή διαχείριση του χρόνου (6 ώρες) που διαρκεί η εξέταση.

• Σωστή τοποθέτηση του θέματος (σχεδίων / τίτλου ) στην κόλλα εξέτασης.

• Σχεδιασμός με μολυβί όλων των απαραιτήτων γραμμών των σχεδίων.

• Η μετέπειτα χρήση του μελανιού πρέπει να γίνει με απολυτή ηρεμία και προσοχή.

• Σε περίπτωση λάθους, στην διαδικασία του μελανιού, παραμένουμε ήρεμοι και προχωραμε με το σχέδιο. Επανερχόμαστε στην διόρθωση αυτού λίγο αργότερα.

• Σχεδιασμός του κεντρικού και των επιμέρους τίτλων του κάθε σχεδίου καθώς και όλων των βοηθητικών στοιχείων και γραμμών που απαιτούνται από την εκφώνηση του θέματος.

• Αποφυγή κινήσεων ή υλικών που μπορεί να δημιουργήσουν μουντζούρες στην κόλλα. Η γενική εικόνα του σχεδίου παίζει σημαντικό ρολό στην τελική βαθμολόγηση.

• Λόγω του καιρού (ζέστη – ιδρώτας), τα χέρια να είναι πάντα στεγνά(χρήση χαρτομάντιλων).

• Στο τελείωμα του χρόνου, εκτενής ανασκόπηση όλου του θέματος για τυχόν ελλείψεις η διόρθωση μικρολαθών, προσεκτικό σβήσιμο και καθάρισμα όλης της επιφανείας και αποκόλληση του θέματος από την πινακίδα σχεδίασης.

18
ΙΟΥΝ

Οδηγίες για τις Εξετάσεις στο Ελεύθερο Σχέδιο

- Τοποθέτηση των βασικών αντικειμένων της σύνθεσης στον χώρο σχεδίασης, βάση αξόνων (κάθετους, οριζόντιους, κλπ), με τρόπο τέτοιο ώστε τα μεγέθη τους να είναι κατά προσέγγιση του φυσικού μεγέθους τους ή ώστε να χωράνε σωστά (ούτε πολύ μεγάλα ή πολύ μικρά) στον προκαθορισμένο χώρο.

- Σωστές αναλογίες των αντικειμένων έχουν επιτευχθεί όταν τα ίδια τα αντικείμενα αλλά και τα κενά που σχηματίζονται ανάμεσα τους (κενά και πλήρη) είναι όπως εκείνα της σύνθεσης.

- Πέντε (5) τόνοι (φωτοσκιάσεις) πρέπει να αναδείξουν το σχέδιο που έχει προηγηθεί. Δηλαδή λευκό, μαύρο και τρεις ενδιάμεσοι τόνοι του γκρι.

Οι φόρμες των πέντε τόνων πρέπει να είναι με τέτοιο τρόπο διανθισμένες ώστε να καλύπτουν όλα τα αντικείμενα και τον περιβάλλοντα χώρο γύρο τους (φόντο), δημιουργώντας τονική ισορροπία. Δηλαδή να μην είναι ούτε υπερφωτισμένο (πολύ γκρι), ούτε υποφωτισμένο ( πολύ μαύρο) το τελικό αποτέλεσμα.

- Η γραμμή πρέπει να έχει τέτοια ποιότητα, πυκνότητα και πολυπλοκότητα έκφρασης για να αναδεικνύει την τονική φόρμα που επιθυμούμε κάθε φορά, χωρίς να φαίνεται «σκληρή» ανάμεσα στα περάσματα των φορμών τόνου αλλά και των ίδιων των αντικειμένων. Λαμβάνοντας υπόψη τους επιμέρους τόνους που μπορεί να εμπεριέχονται σε μια βασική τονική φόρμα, αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο το τελικό «παιχνίδισμα» της φωτοσκίασης στο τελικό αποτέλεσμα.

Τελική ποιότητα του σχεδίου έχουμε, όταν όλα τα παραπάνω έχουν πραγματοποιηθεί και η αισθητική που αποπνέει το σχέδιο σαν σύνολο είναι ικανοποιητική.

23
ΜΑΙΟΥ

εξέταση στο γραμμικό σχέδιο

Στο γραμμικό σχέδιο οι εξεταζόμενοι καλούνται να σχεδιάσουν με ακρίβεια και στην σωστή κλίμακα ένα θέμα που αποτελείται από ένα αριθμό σχεδίων, που περιγράφουν ένα κτίριο. Κατά την εξέταση στο ειδικό μάθημα του «Γραμμικού Σχεδίου» δίνεται στους υποψηφίους χαρτί σχεδίασης, που οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι 0,50 Χ 0,70 μ. και οι εσωτερικές διαστάσεις, στις οποίες γίνεται η σχεδίαση, 0,50 Χ 0,58 μ.Για το λόγο αυτό, ο υποψήφιος πρέπει να έχει μαζί του στις εξετάσεις πινακίδα σχεδίασης διαστάσεων αναλόγων με το χαρτί σχεδίασης και τα απαραίτητα για τη σχεδίαση όργανα και υλικά, δηλαδή χαρτί πρόχειρο σχεδίασης, όργανα για σχεδίαση με σινική μελάνη για διαφορετικά πάχη γραμμών, ταυ ή παραλληλογράφο, τρίγωνα σχεδίασης, κοινό υποδεκάμετρο και τα λοιπά αναγκαία μέσα σχεδίασης (διαβήτη, καμπυλόγραμμο, μολύβι, γομολάστιχα, ξύστρα, κ.λπ.).

Το σχέδιο βαθμολογείται για την ορθότητά του, ως προς την τοποθέτηση των σχεδίων της σύνθεσης, και την απόδοση του στην ζητούμενη κλίμακα, όσο και για τη σχεδιαστική δεινότητα του εξεταζομένου. Ένα άριστο γραμμικό σχέδιο βαθμολογείται με 2000 μόρια.

21
ΜΑΙΟΥ

εξέταση στο ελεύθερο σχέδιο

Στο ελεύθερο σχέδιο οι εξεταζόμενοι καλούνται να αποδώσουν με ακρίβεια και ρεαλιστικότητα μια σύνθεση από ένα πλήθος αντικειμένων, που στήνεται στις αίθουσες των εξεταστικών κέντρων. Η σχεδιαστική αυτή απόδοση γίνεται σε κόλλα 50Χ70 εκ., η οποία και τους δίδεται, χρησιμοποιώντας μολύβι.

Oι υποψήφιοι μπορούν να μετακινηθούν μέσα στην αίθουσα σε άλλη θέση σχεδίασης, εφόσον τούτο είναι δυνατό, χωρίς όμως να εμποδίζουν τους άλλους υποψηφίους. Ελάχιστη απόσταση μεταξύ υποψηφίου και θέματος τουλάχιστον 2,5 μέτρα. Κάθε θέση σχεδίασης όπως και η οπτική γωνία είναι μοναδικές και τα σχεδιαστικά αποτελέσματα αξιολογούνται (από τους βαθμολογητές)ισότιμα.

Το σχέδιο βαθμολογείται για την ορθότητά του, ως προς την προοπτική των αντικειμένων της σύνθεσης, και την ρεαλιστική απόδοση του, όσο και για τη σχεδιαστική δεινότητα του εξεταζομένου. Ένα άριστο ελεύθερο σχέδιο βαθμολογείται με 2000 μόρια.17
ΙΑΝ

Παρουσίαση για την Αρχιτεκτονική

Σήμερα στις 17 Ιανουαρίου 2015 το φροντιστήριο σχεδίου «το εργαστήρι» διοργάνωσε μια ομιλία-παρουσίαση, που δόθηκε από την Κατερίνα Μπουζιανά, με θέμα: Με τι ασχολείται ένας αρχιτέκτονας;

Η κ. Μπουζιανά Διπλωματούχος Αρχιτέκτων Μηχανικός του Α.Π.Θ. κάτοχος πτυχίου Master of Advanced Studies in Computer Aided Architectural Design, Eidgenössische Technische Hochschule (ETH) στην Ελβετία, μας παρουσίασε μερικές δουλειές με τις οποίες έχει ασχοληθεί στο δικό της γραφείο. Το αρχιτεκτονικό της γραφείο ειδικεύεται στον υπολογιστικό σχεδιασμό, την αλγοριθμική - παραμετρική αρχιτεκτονική, την φωτορεαλιστική απεικόνιση κτιρίων με σύγχρονα σχεδιαστικά μέσα και προγράμματα, την μελέτη και την κατασκευή χώρων με σύγχρονα υλικά, σύγχρονους τρόπους δόμησης, την ενεργειακή και βιοκλιματική μελέτη κτιρίων, την νομοθετική επίλυση πολεοδομικών και κτιριολογικών θεμάτων καθώς και τις μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Επίσης έχει πάρει μέρος σε πανελλήνιους και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

Οι μαθητές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την διάλεξη και έμαθαν σημαντικές πληροφορίες για το επάγγελμα του αρχιτέκτονα.

19
ΔΕΚ

Διάλεξη για την Αρχιτεκτονική

Σήμερα στις 19 Δεκεμβρίου 2014 το φροντιστήριο σχεδίου «το εργαστήρι» διοργάνωσε μια ομιλία-παρουσίαση, που δόθηκε από την Αντιγόνη Μάντσιου Αρχιτέκτονα Μηχανικό του Α.Π.Θ. με Μεταπτυχιακό στην Αρχιτεκτονική Τοπίου, μέλος του αρχιτεκτονικού γραφείου OPSIS Architects με θέμα: Με τι ασχολείται ένας αρχιτέκτονας;

Η κ. Μάντσιου μας παρουσίασε μερικές δουλειές με τις οποίες έχει ασχοληθεί στο γραφείο της OPSIS Architects οι οποίες κάλυπταν ένα ευρύ φάσμα του πεδίου ενδιαφέροντος ενός αρχιτέκτονα, όπως αρχιτεκτονικές μελέτες που αφορούν: σχεδιασμό κατοικιών, σχεδιασμό επαγγελματικών χώρων, διαμόρφωση υπαίθριων χώρων και κήπων, αρχιτεκτονική διαμόρφωση εσωτερικών χώρων και συμμετοχές σε πανελλήνιους και διεθνείς αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς.

Οι μαθητές παρακολούθησαν με ενδιαφέρον την διάλεξη και έμαθαν σημαντικές πληροφορίες για το επάγγελμα του αρχιτέκτονα.